normalfördelning
Den viktigaste teoretiska sannolikhetsfördelningen i statistik

Av stor vikt är också att många icke-normala fördelningar under vissa villkor kan approximeras av en normalfördelning; för exempel, se normalapproximation och också anpassad normalfördelning.

Ex: Längden i cm hos vuxna. – Poäng i begåvningstest. – Vikt hos nyfödda. – Slumpmässiga fel vid upprepade likartade mätningar av samma objekt.

Den teoretiska normalfördelningen är kontinuerlig med en symmetrisk kurva som är klockformad. Den har medelvärdet µ (my) och standardavvikelsen s (sigma). Symbolerna µ och s är grekiska bokstäver.
    En normalfördelning med µ = 0 och s = 1 är den viktiga standardiserade normalfördelningen .

Utförligare och med ytterligare exempel och figurer i Ordbok i statistik.

Åter