abskissa
Äldre ord för x-koordinat som är ett tal som svarar mot en punkt på x-axeln. Det kommer av ett latinskt ord som betyder skära av. Motsvarande äldre ord för y-koordinat är ordinata, som kommer av ett latinskt ord som betyder ordna. Se också koordinatsystem.

Åter