ordinata [ordina´ta]
Äldre ord för y-koordinat. Ordet ordinata kommer av ett latinskt ord som betyder ordna. Motsvarande äldre ord för x-koordinat är abskissa. Se också koordinatsystem.

Åter