absolut frekvens
Hur många gånger en viss observation (ett visst resultat) förekommer i ett statistiskt material. Adjektivet absolut kan i regel utelämnas. Vanlig symbol är f. Ordet frekvens kommer av ett latinskt ord som betyder vanlig.

Ex: 4 av de elever som deltar i ett prov får 15 poäng. Observationen (poängen) 15 förekommer alltså 4 gånger. (Den absoluta) frekvensen för observationen 15 är 4.

Se också frekvens, relativ frekvens och kumulerad frekvens (under frekvens).

Åter