relativ frekvens
1. För ett statistiskt material, den absoluta frekvensen delad med antalet observationer. Se också frekvens.

Ex: 4 av de 25 elever som deltar i ett prov får 15 poäng. Den absoluta frekvensen är 4, den relativa är 4/25, som också kan skrivas 0,16 eller 16 %.

2. I sannolikhetsläran, det antal gånger en viss händelse förekommer delat med antalet försök. Det förutsätts att försöket upprepas på samma sätt. Se vidare sannolikhet, punkt 2.

Ex: En person kastar en tärning 100 gånger och får 6:a 20 gånger och icke-6:a 80 gånger. Den relativa frekvensen för händelsen 6:a är 20/100, som också kan skrivas 0,20 eller 20 %. Den relativa frekvensen för händelsen icke-6:a är 80/100, som också kan skrivas 0,80 eller 80 %.

Åter