äkta delmängd
En delmängd B av en mängd A kallas äkta om elementen i mängden B utgör bara en del av elementen i mängden A. Se vidare under mängd.

Åter