element
1. I mängdläran, de föremål eller andra objekt som ingår i en mängd.
Ex: Mängden av de fyra första primtalen är talen 2, 3, 5 och 7. De fyra talen är mängdens element.

2. I talföljder, de tal som ingår.
Ex: Talen 0, 5, 10 är en talföljd. De tre talen är talföljdens element.

Åter