allmänt bråk
Äldre ord för bråk. Man använde förr tillägget allmänt för att skilja bråk från tal i decimalform, som på den tiden kallades decimalbråk. Sedan 1960-talet är orden allmänt bråk och decimalbråk borttagna i den svenska skolmatematiken. I stället säger man bråk (tal i bråkform) respektive tal i decimalform.

Åter