aritmetisk talföljd
En ändlig eller oändlig följd av tal där differensen (skillnaden) mellan ett tal och närmast föregående tal alltid är lika stor. Differensen betecknas d. Talen kallas element. Se också serie.

Ex: 5, 8, 11, 14. Differensen (skillnaden) d är 3.

Åter