serie
Man får en serie när elementen i en ändlig eller oändlig talföljd adderas (läggs ihop). Elementen kallas då seriens termer.

  • Aritmetisk serie, elementen i en aritmetisk talföljd adderas. En aritmetisk talföljd utmärks av att differensen (skillnaden) mellan ett tal och närmast föregående tal alltid är lika stor.

    Ex: 1 + 3 + 5 + 7 + . . .  Differensen är här +2. Punkterna anger att antalet termer är oändligt

  • Geometrisk serie, elementen i en geometrisk talföljd adderas. En geometrisk talföljd utmärks av att kvoten av (förhållandet mellan) ett tal och närmast föregående tal alltid är lika stor.

    Ex: 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + . . .  Kvoten är här 1/2. Punkterna anger att antalet termer är oändligt.

    Åter
  •