bågmått
Annat ord för radian [radia´n] som är ett mått på storleken av en vinkel. Det gäller att 1 radian, förkortat 1 rad, är cirka 57,3° (femtiosju komma tre noll grader). Se vidare radian.

Åter