beroende variabel
Om en variabel (en egenskap) varierar på grund av en annan variabel säger man att den första variabeln är den beroende variabeln och den andra den oberoende variabeln. Se också funktion.

Ex: Hur stort lufttrycket är beror (bland annat) på hur högt man är ”över havet”. Av de två variablerna är då lufttrycket den beroende variabeln och höjden över havet den oberoende.

Åter