binom [binå´m]
I algebra, uttryck som har två termer. Med termer menas uttryck som skiljs åt av plus- eller minustecken. Se vidare polynom. Ordet binom kommer av två latinska ord som betyder två och namn, orddelen poly av ett grekiskt ord som betyder många.

Ex:
2a + b

Åter