bisektris [bisektri´s]
En bisektris delar en vinkel i två lika stora delar. Ordet kommer av två latinska ord som betyder två och skära.

Ex:

Formellt är en bisektris en stråle som utgår från vinkelspetsen. En stråle är en rak (rät) kurva som är begränsad åt ett håll.

Åter