blandad form
Ett tal i blandad form består av ett heltal och ett bråk. Mellan heltalet och bråket ska man tänka sig ett additionstecken (plustecken). Se vidare tal i blandad form.

Åter