cirkelns area
Egentligen arean (förr, ytan) av ett cirkelområde, dvs. arean innanför den kurva som cirkeln är. För arean A används en av formlerna

där p (pi) är ett tal ungefär lika med 3,14, d är cirkelns diameter [dia´meter eller diame´ter] och r är dess radie.
    pd2 (pi d två) ska tolkas som p·d·d och pr2 (pi r två) som p·r·r. Mer om p finns under pi. Observera att

Ex: Mittcirkeln på en fotbollsplan har radien 9,15 m. Man får att

A » 3,14·9,15·9,15 m2 » 263 m2 (kvadratmeter)

Lägg märke till att matematiker inte gärna skriver

A » 3,14·9,15 m·9,15 m

Om man i stället utgår från diametern (2·9,15 m = 18,30 m) får man att

Åter