pi (p)
Troligen det mest berömda talet i matematikens historia. Det betecknas p efter den första bokstaven i det grekiska ordet perimetros som betyder omkring och mäta. Det är kvoten av en (godtycklig) cirkel och denna cirkels diameter [dia´meter eller diame´ter] och är ungefär lika med 3,14. Se också irrationella tal.
    Ett oerhört arbete har i det förgångna lagts ned på att beräkna decimaler i talet. Så t.ex. kunde den holländske matematikern Ludolf van Ceulen efter år av arbete beräkna talet med 35 korrekta decimaler. Resultatet står för övrigt inhugget på hans gravsten.

Här är ytterligare några uppgifter: År 1699 beräknades p med 72 decimaler, år 1794 med 140 decimaler, år 1855 med 500 decimaler och år 1947 med 808 decimaler. Sedan kom uträkningar med dator: År 1949 med 2 037decimaler, år 1955 med 3 089 decumaler, år 1959 med 16 167 decimaler, år 1961 med 100 200 decimaler osv. Numera beräknas miljarder decimaler på några timmar! Anm: En rolig bok om p är David Blatner, p det fantastiska talet, Svenska förlaget. En av många nätsidor är http://wasi.org/PI/pi_club.html.

Åter