decimalutveckling
Decimalerna i ett tal i decimalform. Decimalutvecklingen kan vara ändlig eller oändlig. En oändlig decimalutveckling kan vara periodisk eller icke-periodisk.

Ex: 5/8 = 0,625 (ändlig decimalutveckling).

Ex: 3/11 = 0,27272727 . . . (oändlig decimalutveckling som är periodisk. Perioden är 27).
 
Ex: (oändlig decimalutveckling som kan visas vara icke-periodisk). Man läser som ”kvadratroten ur sju” eller, kortare, ”roten ur sju”.


Åter