kvadratrot
Kvadratroten ur ett positivt tal a definieras i skolmatematiken vanligen som det positiva tal vars kvadrat är lika med a. Se också roten ur tal.

Ex: Kvadratroten ur 36 är 6, eftersom kvadraten på 6, dvs. 6·6, är 36. Kvadratroten ur 36 kan skrivas eller, vanligare, , där 2:an underförstås. Man läser ”kvadratroten ur trettiosex” eller, kortare, ”roten ur trettiosex”. Tecknet kallas rottecken.

Anm: Också = –6 kan ses som en kvadratrot ur 36. Man får att –6·–6 = 36; se teckenregler.

Åter