diagonal
Den sträcka mellan två hörn i en månghörning som inte är en sida i månghörningen. Ordet kommer av två grekiska ord som betyder mellan och vinkel.

Ex:

 

 

 

För antalet diagonaler i en månghörning finns formeln

 

Ex:  En sexhörning har

diagonaler.

Åter