differens
Skillnad. Av ett latinskt ord som betyder vara olik.

  • Vid subtraktion, resultatet av beräkningen.
    Ex: Subtraktionen 8 – 3 ger differensen (skillnaden) 5.

  • I aritmetisk talföljd, differensen (skillnaden) mellan ett tal och närmast föregående tal; den betecknas d.
    Ex: I den aritmetiska talföljden 5, 7, 9, 11, 13 är differensen d = 2.
     

    Åter