dubbelrot
Två lika lösningar till en ekvation. Se också lösning.

Ex: Ekvationen x2 – 4x + 4 = 0 (x två minus fyra x plus fyra är lika med noll) är en ekvation av andra graden. En sådan ekvation kan ha två lösningar; så är fallet här. De två lösningarna (rötterna) är i detta fall lika stora: x1 = 2 och x2 = 2. Man säger att ekvationen har en dubbelrot. x2 ska tolkas som x·x och 4x som 4·x. Se också rot till ekvation.

För ett sätt att bestämma lösningarna till en andragradsekvation, se andragradsekvation.

Åter