lösning
Ett sådant värde på en obekant i en ekvation som innebär att likhetstecknet gäller. En ekvation kan ha högst det antal lösningar som anges av ekvationens grad. Motsvarande gäller för obekanta i ekvationssystem.
    En lösning till en ekvation kallas ibland för rot.

Ex: Förstagradsekvationen 5x + 3 = 6 har en lösning (en rot); den är x = 3/5. Termen 5x ska tolkas som 5·x.

Ex: Andragradsekvationen 2x2 + 8x – 10 = 0 har två lösningar (rötter); de är x1 = 1 och x2 = –5. Termen 2x2 (två x två) ska tolkas som 2·x·x och termen 8x som 8·x.

Ex: Andragradsekvationen x2 – 4x + 4 = 0 har två lika lösningar (rötter); de är x1 = 2 och x2 = 2. Man kan då tala om en dubbelrot. Termen x2 (x två) ska tolkas som x·x och termen 4x som 4·x.

För ett sätt att bestämma lösningar till en andragradsekvation, se andragradsekvation.

Åter