enhetskvadrat
Kvadrat vars sida har längden 1 le (en längdenhet).

Åter