härledd enhet
Enhet härledd ur en eller flera grundenheter. Se också enhetssystem.

Ex: 1 m3 (en kubikmeter) är en enhet härledd ur grundenheten 1 m.

Ex: 1 kgm/s2 (en newton [nju´tön]) är en kraftenhet härledd ur grundenheterna 1 kg, 1 m och 1 s (en sekund).

Åter