exakt
Fullkomligt riktig och tillförlitlig. De allra flesta mätvärden är ungefärliga, dvs. icke-exakta. Man bör i matematik undvika uttryck som ”arean är exakt åtta kvadratmeter” eller liknande. Se också närmevärde.

Åter