upphöjt till
Två ord som föregås av ett uttryck, kallat bas, och följs av ett tal, kallat exponent. Exponenten anger hur många gånger basen ska ska ingå i en multiplikation. Se också potens.

Ex: 53 läses ”fem upphöjt till tre” och är 5·5·5 = 125. Basen är 5 och exponenten är 3. Basen 5 ingår 3 gånger i multiplikationen 5·5·5. Ett äldre lässätt är ”tredje digniteten av fem”. Ordet dignitet kommer av ett latinskt ord som betyder värdig.

Ex: (3b)2 kan läsas ”parentesen tre b upphöjt till två” och är 3b·3b = 9b2. Basen är 3b och exponenten 2. Basen 3b ingår 2 gånger i multiplikationen 3b·3b. Observera att (3b)2 = 9b2 inte är detsamma som 3b2, dvs  3·b2 (= 3·b·b).

Åter