förlänga bråk
Att multiplicera både täljare och nämnare med samma tal eller uttryck.

Ex:

Åter