graf
Bild av en funktion. Bilden är oftast en kurva, en linje eller ett antal (isolerade) punkter. Ordet graf kommer av ett grekiskt ord som betyder skriva.
 
Ex: Grafen till funktionen y = 0,2x + 0,01x2 ger för en bil bromssträckans längd i meter på torr asfalt; x är hastigheten i km i timmen. 0,2x (noll komma två x) ska tolkas som 0,2·x och 0,01x2 (noll komma noll ett x två) som 0,01·x·x.

För ett exempel på en graf som består av (isolerade) punkter, se punktdiagram.

Åter