punktdiagram
Diagram där värden för två variabler (egenskaper) presenteras som punkter i ett koordinatsystem.

Ex: Diagrammet nedan visar längd i cm och vikt i gram för 10 nyfödda. Sicksacklinjerna på axlarna markerar avbrott i dem.

Åter