högra ledet
Det som står till höger om likhetstecknet i en ekvation eller till höger om olikhetstecknet i en olikhet (med två led); det förkortas ofta HL. (Det som står till vänster kallas då vänstra ledet; det förkortas ofta VL.)

Ex: Ekvationen 3x – 2 = 8x + 4 (tre x minus två är lika med åtta x plus fyra) har högra ledet 8x + 4 (och vänstra ledet 3x – 2).

Ex: Olikheten x + 5 > 8 (x plus fem är större än åtta) har högra ledet 8 (och vänstra ledet x + 5). Tecknet > läses ”är större än”.

Åter