hypotenusa
Den längsta sidan i en rätvinklig triangel. De två andra sidorna kallas kateter (en katet [kate´t], två kateter). Ordet hypotenusa [hypotenu´sa] kommer av ett grekiskt ord som betyder sträcka sig under och ordet katet av ett likaledes grekiskt ord som betyder lodlinje.

Ex:


Haken i figuren står för rät vinkel (90°, nittio grader).

Åter