icke-euklidisk geometri
Geometri som delvis bygger på andra antaganden än den geometri som den grekiske filosofen och matematikern Euklides [eukli´des] (ca 450–380 f.Kr.) stod för. Se också euklidisk geometri.

Åter