index
1. Beteckning på tal som fogas till bokstäver för att skilja dem åt. Talen är nedsänkta. Ordet index kommer av ett latinskt ord som betyder pekfinger.

Ex: I följden nedan är talen 1, 2 och 3 index som skiljer de olika x-värdena åt.

x1, x2, x3

Ex: I följden

a1, a2, a3, . . ., ai, . . ., an

är a1 det första elementet, ai det i:te och an det n:te. Elementet ai är ett element vilket som helst i följden. Elementet an är det sista elementet.

2. I statistik, ett tal som jämförs med ett bastal som vanligen är 100.

Ex: Konsumentprisindex, KPI, en serie tal som visar hur konsumentpriserna på en grupp varor och tjänster förändras. Bastalet är 100 (år 1980, basåret). År 2002 t.ex. var KPI 272,9, en prisstegring med (272,9 – 100) procent = 172,9 procent sedan år 1980.

Åter