inskriven cirkel
En cirkel är inskriven i en månghörning om alla sidorna i denna tangerar (nuddar vid) cirkeln. Månghörningen å sin sida är omskriven kring cirkeln.

Ex:

 
Åter