intervall
Vardagligt, del av talaxeln (tallinjen). Mera formellt, alla tal som ”finns” (som kan avbildas) på denna del av talaxeln. Med alla tal menas alla reella tal. Ordet intervall kommer av två latinska ord som betyder mellan och påle.

Ex: 10 £ x £ 20
”x är minst tio men högst tjugo”. Talen 10 och 20 ingår i intervallet, som innehåller alla tal som är minst 10 och högst 20. Tecknet £ betyder ”är mindre än eller lika med”.

Ex: 10 £ x < 20
”x är minst tio men mindre än tjugo”. Talet 10 ingår i intervallet, men inte talet 20. Intervallet innehåller alla tal som är minst 10 men mindre än 20. Tecknet < betyder ”är mindre än”.

Ex: 10 < x £ 20
”x är större än tio men högst tjugo”. Talet 10 ingår inte i intervallet, men väl talet 20. Intervallet innehåller alla tal som är större än 10 men högst 20.

Ex: 10 < x < 20
”x är större än tio men mindre än tjugo”. Varken talet 10 eller talet 20 ingår i intervallet. Intervallet innehåller alla tal som är större än 10 men mindre än 20.

Åter