talaxel, tallinje
Linje där varje punkt på axeln (linjen) svarar mot ett tal. Talet kallas för punktens koordinat. Se också koordinatsystem.

Ex: P är en punkt på talaxeln (tallinjen) nedan. Den har koordinaten 3.

Åter