reella tal
Alla tal som kan åskådliggöras på en talaxel (en tallinje). Mängden av reella tal betecknas vanligen R och är summan av de rationella talen och de irrationella talen. Ordet reell kommer av ett latinskt ord som betyder sak, faktum och orden rationell och irrationell av latinska ord som betyder förnuftig respektive oförnuftig.

Ex: Exempel på rationella tal är 28, 3,68, 7/11, –802, 4 5/7 och .

Ex: Exempel på irrationella tal är och de allra flesta kvadratrötter, talet p (pi) och talet e. För p och e, se under pi respektive e.

Åter