koefficient
I matematik, vanligen talet i en algebraisk term. Se också algebra. Ordet koefficient kommer av två latinska ord som betyder samman och åstadkomma.

Ex: I den algebraiska termen 3x är koefficienten 3, i termen –12x2 (minus tolv x två) är den –12 och i termen xy är den 1 (eftersom xy = 1xy). Termen 3x ska tolkas som 3·x, –12x2 som –12·x·x och xy som 1·x·y.

I koefficienten inräknas vanligen också bokstäver som representerar konstanter.

Ex: I termen 8bx2 (åtta b x två) räknas 8b som koefficient.

Åter