komplementvinklar
Två vinklar som tillsammans bildar vinkelsumman 90º (nittio grader). Jämför med supplementvinklar som är två vinklar som tillsammans bildar vinkelsumman 180º (etthundraåttio grader).

Åter