supplementvinklar
Två vinklar som tillsammans bildar vinkelsumman 180º (etthundraåttio grader). Jämför med komplementvinklar som är två vinklar som tillsammans bildar summan 90º. Orden supplement och komplement kommer av två latinska ord som båda betyder fylla, utfylla. Se också alternatvinklar, likbelägna vinklar, sidovinklar och vertikalvinklar.

Åter