konjugatregeln
Viktig regel i algebra. Orddelen konjugat kommer av ett latinskt ord som betyder förena.

(a + b)(a – b) = a2 – b2 som läses ”parentesen a plus b gånger parentesen a minus b är lika med a två minus b två”.

Ex: (2x + 4)(2x – 4) = 4x2 – 16 som läses ”parentesen två x plus fyra gånger parentesen två x minus fyra är lika med fyra x två minus sexton”.

Se också kvadreringsreglerna.

Åter