kvadreringsreglerna
Två viktiga regler i algebra:

 • (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 som läses ”parentesen a plus b i kvadrat är lika med a två plus två a b plus b två”.

  Ex: (3x + 4)2 = 9x2 + 24x + 16 som läses ”parentesen tre x plus fyra i kvadrat är lika med nio x två plus tjugofyra x plus sexton”.

 • (a – b)2 = a2 – 2ab + b2 som läses ”parentesen a minus b i kvadrat är lika med a två minus två a b plus b två”.

  Ex: (2x – 5)2 = 4x2 – 20x + 25 som läses ”parentesen två x minus fem i kvadrat är lika med fyra x två minus tjugo x plus tjugofem”.

  Se också konjugatregeln.

  Åter
 •