konstant
”Något vars värde inte förändras.” En konstant är vanligen ett tal men kan också vara en bokstav i en algebraisk term. Motsatsen till en konstant är en variabel (egenskap, något som kan anta olika värden). Ordet konstant kommer av ett latinskt ord som betyder stå fast. Se också polynom.

Ex: I ekvationen ax + 2 = 5 är a, 2 och 5 konstanter, medan x är en variabel.

Åter