koordinat
Ett tal som svarar mot en punkt på en talaxel (tallinje). Ordet kommer av två latinska ord som betyder samman och ordna. Se också koordinatsystem.

Ex: Punkten P1 har koordinaten –0,5, punkten P2 koordinaten 2.

Åter