korrelation, samband
Förenklat, att två eller flera variabler (egenskaper) "hänger ihop". Korrelationen (sambandet) kan vara positiv(t), noll (sällsynt i praktiken) eller negativ(t). Obs! En statistisk korrelation är ett rent siffersamband. Det garanterar inte att det också finns ett orsakssamband mellan variablerna, även om det kan vara så. Se också punktdiagram, som är ett sätt att avbilda ett en korrelation (ett samband).

Ex: Det finns en positiv korrelation mellan längd och vikt hos nyfödda. Långa barn väger i allmänhet mer än korta barn.

Ex: Det finns en negativ korrelation mellan ålder och syn. Ju högre åldern är desto sämre är i allmänhet synen.

Åter