kubikrot
Kubikroten ur ett tal a är det tal vars kub är lika med a.

Ex: Kubikroten ur 64 är 4, eftersom kuben på 4, dvs. 4·4·4, är 64. Kubikroten ur 64 kan skrivas , som kan läsas ”kubikroten ur sextiofyra” eller ”tredje roten ur sextiofyra”. Tecknet kallas rottecken.
 
Åter