kub
1. Kropp som begränsas av fyra kvadratiska sidoytor och två kvadratiska basytor, alla ytor lika stora. Ofta talar man i stället om sex sidoytor eller bara sidor. I stället för basyta kan man säga bas. Ordet kub kommer av ett grekiskt ord som betyder tärning.

Kubens volym V är

V = s3

där s är sidan. Uttrycket s3 (s upphöjt till tre eller bara s tre) ska tolkas som s·s·s.

2. Kuben på ett tal a är a·a·a, som skrivs a 3, som kan läsas ”a upphöjt till tre” eller bara ”a tre”.

Ex: Kuben på 5 är 5·5·5 = 125. Den skrivs 53, som kan läsas ”kuben på fem” eller ”fem i kub” eller ”fem upphöjt till tre”. Också lässättet ”fem i kubik” förekommer. Ett äldre lässätt är ”tredje digniteten av fem”. Ordet dignitet kommer av ett latinskt ord som betyder värdig. Se också potens.

Åter