kvadrattal
Tal som kan skrivas som kvadraten på ett rationellt tal.

Ex: 16 är ett kvadrattal. Kvadrattalet 16 kan skrivas som 42, dvs. 4·4.

Med kvadrattal menar man ibland tal som kan representeras av punkter som bildar en ”kvadrat”. Jämför med rektangeltal och triangeltal.

Ex: Talet 9.

Åter