rationella tal
Alla tal som är skrivna som kvoten av (förhållandet mellan) två heltal eller som kan skrivas på det sättet. Ordet rationell kommer av ett latinskt ord som betyder förnuftig. Mängden av rationella tal betecknas vanligen Q (efter engelskans quotient, kvot).

Ex: 1/5

Ex: 2 som t.ex. kan skrivas som 2/1.

Ex: 1 3/4  som t.ex. kan skrivas som 7/4.
.
Ex: 4,5 som t.ex. kan skrivas som 9/2.

Ex: (roten ur tjugofem är lika med fem) som t.ex. kan skrivas som 15/3. Däremot är t.ex. inte ett rationellt tal. Lksom de allra flesta kvadratrötter kan det inte skrivas som kvoten av två heltal; de är irrationella tal. Anm: Ordet irrationell kommer av ett latinskt ord som betyder oförnuftig.

Åter